Trường mẫu giáo Đak JơTa, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự chung tay đóng góp của phụ huynh học sinh cùng với nhà trường làm mái che ở phân hiệu làng: Đê BTưk, Bông pim 1, Bông pim 2.

Trường mẫu giáo Đak JơTa, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự chung tay đóng góp của phụ huynh học sinh cùng với nhà trường làm mái che ở phân hiệu làng: Đê BTưk, Bông pim 1, Bông pim 2.