Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang trao quà trừ thiện của chương trình "Nụ cười nhân ái" cho học sinh làng Đê Bờ Tức.